change.vn

Change

Brand - Embroidery - Clothing

Change starts here,

Everyone is
a creative director

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Change được liệt kê đầy đủ tại trang này. Change cam kết thực hiện đúng mọi điều khoản được liệt kê dưới đây và thực hiện đầy đủ mọi biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin của khách hàng an toàn ở mức tối đa.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi mua hàng tại website Change.vn, Change.vn sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thông báo và cập nhật tình trạng đóng gói, vận chuyển của đơn hàng để thông báo với khách hàng.

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân tại website Change.vn thường bao gồm:

 • Họ và tên:

 • Số điện thoại di động:

 • Địa chỉ giao hàng:

 • Địa chỉ email:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Vận chuyển đơn hàng khách hàng đã đặt mua tại Change.vn

 • Thông báo về tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng

 • Liên lạc với khách hàng để giải quyết những trường hợp đặc biệt

Change.vn cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến các giao dịch tại Change.vn

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật cho tới khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ. Ngoài ra, quý khách có tài khoản tại website Change.vn có thể tự đăng nhập và xóa thông tin cá nhân bằng cách xóa tài khoản khi cần.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Change Labs

 • Địa chỉ: Golden Home, 291 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Điện thoại: +(84) 707 150797

 • Email: shop@change.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể cập nhật, thay đổi thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản để chỉnh sửa hoặc yêu cầu Change.vn hỗ trợ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được Change.vn bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Change.vn. Change.vn cam kết:

 • Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

 • Mọi thông tin về giao dịch của khách hàng tại website Change.vn

 • Thông tin khách hàng cung cấp cho Change.vn sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ và sẽ được xóa ngay lập tức nếu có yêu cầu của khách hàng.

A project by

Built with

Copyright © 2021 Change, All Rights Reserved