change.vn

Change

Brand - Embroidery - Clothing

Change starts here,

Everyone is
a creative director

Concept

Đơn giản, cá nhân hóa, và nhẹ nhàng.

Thay vì tập trung quá nhiều vào thương hiệu, Change muốn tạo ra những sản phẩm từ chính sự sáng tạo của bạn, bạn cảm thấy thích và nó dành cho bạn.

  • Đơn giản dễ dàng phối hợp mỗi ngày

  • Cá nhân hóa theo ý bạn và chỉ có bạn có

  • Nhẹ nhàng giúp bạn thoải mái khi mặc

Change's moments together. May 5th 2021

Change's Box

Mỗi hộp sản phẩm của bạn là một Change's Box. Trên mỗi Box là Change's Label được viết tay với một mã QR riêng biệt được mã hóa thời điểm bạn đặt hàng.

  • Xác định chính xác bạn là người sở hữu Box

  • Giảm 10% khi bạn đặt lại Box

  • Được re-stock cho riêng bạn dù sản phẩm không còn được re-stock trên trang chủ

Support

Liên hệ hỗ trợ

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì hay muốn thay đổi riêng một điều gì đó, hãy cứ liên hệ nha. Phong sẽ có mặt sớm nhất để hỗ trợ bạn.

Đang online

A project by

Built with

Copyright © 2021 Change, All Rights Reserved